BOLLUK VE BEREKET İÇİN KARINCA DUASI
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Video title

Cancel

BOLLUK VE BEREKET İÇİN KARINCA DUASI

dua dinle,dinle,dua,dualar,duası,duadinle,sesli dualar,kısa dualar,en güzel dualar,karınca duası dinle,karınca duası türkçe okunuşu,karınca duası okunuşu,karınca duasının fazileti,karınca duasının anlamı,karınca duası dinle sesli,karınca duası arapça,karınca duası anlamı,karınca duası fazileti,karınca duası bereket duası,karınca duası bereket rızık duası,karınca duası bereket için,karınca duası bereket duası dinle,bereket ve karınca duası,bereket duası
BOLLUK VE BEREKET İÇİN KARINCA DUASI
Genelde ticarethanelerde asılı olarak gördüğümüz ve karınca duası olarak da bilinen duanın adı bereket duasıdır. Halk arasında karınca duası olarak bilinmesinin asıl nedeni ise, bu duanın hikayesinde geçen karıncadan kaynaklanmaktadır.

Bereket Duası’nın Hikayesi
Hayvanlarla konuşma özelliğine sahip olan Hz. Süleyman (radıyallahu anh) bir kıtlık döneminde bir toplulukla şehrin dışına yağmur duasına doğru çıkmaktadır. Yolda bir karınca dikkatini çeker. Zavallı hayvan sırtüstü yatmış, ayaklarını göğe doğru uzatmış, çırpınırken dua etmektedir. Hz. Süleyman Karıncanın duasına kulak kabartır. Karınca şöyle dua etmektedir;

“Allah’ım bizi Sen var ettin… Ve Senin rahmetin olmadan biz yaşayamayız Ya bize su verirsin ya da bizi helak edersin. Emir, ferman senindir.”
Hz. Süleyman (radıyallahu anh)’ın gözleri yaşarır. Ve az sonra Cebrail (radıyallahu anh)’ın getirdiği bir haberle de coşar, taşar, ağlamaya başlar. Cebrail, o karıncanın duasının kabul edildiği haberini getirmiştir.
Peygamber yanındaki topluluğa döner:
“Dönün” der “Siz başkasının duasıyla sulanacaksınız.”

Bereket Duası’nın Türkçe Okunuşu : Bismillahirrahmanirrahim
“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül

melikül hakkul mübin. Muhammedün-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.”

Bereket Duası’nın Anlamı / Meali :
“Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın

Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri)”