BU DUA İLE DUA EDENİN DUASI MÜHÜRLENİR VE ARŞIN ALTINA KONUR
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Video title

Cancel

BU DUA İLE DUA EDENİN DUASI MÜHÜRLENİR VE ARŞIN ALTINA KONUR

BU DUA İLE DUA EDENİN DUASI MÜHÜRLENİR VE ARŞIN ALTINA KONUR
Günahların Affı İçin Bu Söz ”Mühürle Damgalanarak Arşın Altına Konur”
Ebu Sa’id El-Hudri(r.a)’dan rivayet edildiğine göre, Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurdu. ”Her kim güzelce abdest alır da, abdsetini bitirdiğinde: ”Ey Allah’ım! Seni tesbih ederim, Sana hamd ederim, Senden başka hiç bir İlah olmadığına şahitlik ederim,Senden mağfiret dilerim sana tövbe ederim” derse, bu söz, bir mühürle damgalanarak arşın altına konur ve kıyamete kadar iptal edilmez. (Nesâi,Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle,No:81 Heyseni,Mecme’u’z-Zevâid:1/244)