BU DUAYI OKUYANA 70 BİN MELEK DUA EDER
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Video title

Cancel

BU DUAYI OKUYANA 70 BİN MELEK DUA EDER

dua dinle,dinle,dua,dualar,duası,duadinle,bu,duayı,okuyana,70 bin,melek,eder,bu duayı okuyana 70 bin melek dua eder,bu duayı okuyana 70000 melek dua eder,70 bin melek dua,70 bin melek duası,70 bin melek sana dua etsin ister misin,70 bin meleğin amin dediği dua,70 bin meleğin duası haşr suresinin fazileti,70 bin meleğin sevap yazdığı dua,70 bin meleğin yarıştığı dua,melekler,70 bin melek dua eder,meleklerin ettiği dua

BU DUAYI OKUNAYA 70 BİN MELEK DUA EDER
Malik bin Yesar’dan rivayet edildiğine göre Resulullah(sav) şöyle buyurdu ;
“Her kim sabahladığında üç kere: “Eûzu billahis semiyyil aliymi mineşşeytanirracim (Kovulmuş şeytanın şerrinden hakkıyla işiten ve her şeyi bilen Allah’a sığınırım).” Dedikten sonra Haşr suresinin sonundan üç ayet okursa, Allahü Teâlâ o kişiye akşama kadar duâ etmek üzere yetmiş bin melek görevlendirir. O gün ölürse, şehit olarak ölür. Akşamladığında bunları okuyana da aynı derece vardır.

Haşr suresinin son üç ayeti ; Bismillahirrahmanirrahim
Bismillahirrahmânirrahîm.
22- Hüvallâhüllezi lâ ilâhe illâ hû. ‘Âlimü’l-ğaybi veş-şehâdeh. Hüver-rahmânür-rahîm.
23- Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El-melikül-kuddûsüs-selâmül-mü’minül-müheyminül-‘azîzül-cebbârul-mütekebbir. Sübhânellâhi ‘ammâ yüşrikûn.
24- Hüvallâhül-hâlikul-bâriül-müsavviru lehül-esmâülhüsnâ. Yüsebbihu lehü mâ fis-semâvâti vel-ard. Ve hüvel-‘azîzül-hakîm.

Hüvallahüllezi Anlamı
O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir.
O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.
O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’tır.
O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağıi, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç

sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.
O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder.
O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir