EN BÜYÜK DÜŞMANIN: ZAN / Kerem Önder
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Video title

Cancel

EN BÜYÜK DÜŞMANIN: ZAN / Kerem Önder

İbn Abbâs dedi ki: “Bu benimdir” bu benden kaynaklanan bir şeydir, demektir.
“Ben kıyâmetin kopacağını da sanmıyorum. Eğer Rabbime döndürülsem de şüphesiz benim için O’nun yanında iyilik” yani cennet “vardır” âyetindeki “Şüphesiz… iyilik vardır” lâfzındaki “lam” (“şüphesiz” anlamında) te’kid içindir.

O böylelikle hiçbir ameli olmaksızın yersiz birtakım temennilerde bulunur.
el-Hasen b. Muhammed b. Ali b. Ebî Tâlib şöyle demiştir: Kâfirin iki tane temennisi vardır. Dünyada o şöyle der:

“Eğer Rabbime döndürülsem de şüphesiz benim için O’nun yanında iyilik vardır.” Ahirette de şöyle diyecektir:

“Keşke biz (dünyaya) geri döndürülseydik, Rabbimizin âyetlerini yalanlamazdık, mü’minlerden olurduk.” (el-En’am, 6/27); “Ah keşke toprak olsaydım.” (en-Nebe’, 78/40)
“Yemin olsun Biz kâfir olanlara ne yaptıklarını haber vereceğiz.” Onlara yaptıklarının karşılığını vereceğiz. “Ve yemin olsun onlara çok şiddetli azaptan tattıracağızdır.” (Kurtubi)
“Yemin olsun ki eğer biz, malı veya canı hususunda bir sıkıntıya düşen kafirden bu sıkıntısını kaldırıp da ona tarafımızdan sıhhat ve afiyet ve çokça mal gibi nimetlerimizi tattıracak olsak o buna karşı şükretmez. Bilakis böbürlenir ve şöyle der: “Bu benim hakkımdır. Allah benim yaptıklarımdan razı olduğu için bunları bana vermiştir. Kıyametin kopacağını benim de o gün bunlardan hesap vereceğimi sanmıyorum. Yemin olsun ki öldükten sonra dirilmek ve rabbimin huzuruna varmak diye bir şey olsa da rabbim bu dünyada bana iyilikte bulunduğu gibi orada da bana iyilikte bulunacaktır. Bana orada da mal ve servet verecektir.” Bunları söyleyen kâfirler, bilsinler ki biz onlara, dünyada iken işledikleri kötü amelleri bildireceğiz ve o amellerin hepsine karşı onları cezalandıracağız. Şüphesiz ki biz, onlara, “Ebediyyen cehennemde kalmak” olan ağır bir azabı tattıracağız.” Taberi

EN BÜYÜK DÜŞMANIN: ZAN / Kerem Önder

Web / https://keremonder.com

Facebook / http://www.facebook.com/kereminden
Instagram / http://www.instagram.com/kerem_onder
Twitter / http://twitter.com/keremonder1
Podcast / https://anchor.fm/keremonder

din,ilim,fıkıh,dini videolar,sohbet,sohbetler,dini sohbetler,kerem önder,kerem önder resmi,kerem önder hoca,tefsir,Allah,ilim
yayma,ihramcızade,ihramcızade ilim yayma,