GÖZ DEĞMESİ NAZAR DUASI
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Video title

Cancel

GÖZ DEĞMESİ NAZAR DUASI

GÖZ DEĞMESİ NAZAR DUASI
Nazar, bakma, bakış, dikkat, düşünme gibi manalara gelir. Nazar değmesini sağlayan başlıca unsur gözdür. Kem göz dediğimiz art niyetli bakışlar neticesinde kişiye nazar değmekte ve kişi çabuk sıkılıp, esneme haline geçmektedir. Bunun da altında yatan temel faktör ise çekememezlik yahut kıskançlık duygusudur. Kıskançlık duygusunun bakılan kimseye yansıması ve onu tesir altında bırakması nazar değmesi olarak da isimlendirilebilir.

Peki nazar değmemesi için ne yapacağız? Veya nazar değdikten sonra neler yapabiliriz? Sabah ve akşam sizi nazardan koruyacak olan bir takım sure ve ayetleri okumayı ihmal etmemelisiniz. Tedbir olarak okunacak bu sure ve ayetler şunlardır: Fatiha Suresi, Felak Suresi, Nas Suresi ve Ayetel Kürsi’dir. Şüphe duyduğunuz kimsenin yanında güzelliklerinizi veya sahip olduğunuz değerleri teşhir etmekten kaçınmalısınız. Böylece dikkatlleri üzerinize çekmemiş olursunuz.

Nazara karşı Peygamberimizin (s.a.v.) yaptığı şu duayı okuyabilirsiniz. “Euzü bi-kelimâtillahittâmmeti min şerri külli şeytânin ve hâmmetin ve min şerri külli aynin lâmmeh” Anlamı: Şeytanların, haşaratın ve kem gözlerin şerrinden Allah’ın kusursuz kelamlarına sığınırım.

Nazar değmesine karşı Kalem Suresinin 51 ve 52. ayetlerini okuyunuz.
Ve in yekâdü’llezîne keferû le-yüzlikûneke bi-ebsârihim lemmâ semiu’zzikra veyekûlûne innehû le-mecnûn. Ve mâ hüve illâ zikrun li’l-‘âlemîn.
Başkalarına nazarınızın değmemesi için beğendiğiniz bir şey görünce “Mâşâallahu la kuvvete illa billah” denilmelidir. Nazar değdikten sonra, Fatiha, Felak, Nas Sureleri ile Ayetel Kürsi okunmalıdır. Yanı sıra Cebrail Aleyhisselâm’ın, Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz’e okuduğu ve öğrettiği şu dua okunmalıdır: “Allah (c. c.) ‘in ismi ile sana rukye ederim (okuyup üflerim). Sana eziyet veren her şeyin şerrinden, her nefsin yahut hased edenin kem gözünün şerrinden Allah (c.c.) sana şifa versin. Allah (c.c.)’in ismi ile sana rukye ederim.” (Buhari, Müslim, Ebu Davud)