HACETLERİN KABULU VE KÖTÜLÜKLERDEN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK ESMA
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Video title

Cancel

HACETLERİN KABULU VE KÖTÜLÜKLERDEN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK ESMA

HACETLERİN KABULU VE KÖTÜLÜKLERDEN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK ESMA
Es-Selâm (C.C.) esmasının Anlamı : Her çeşit afet ve kötü hadiselerden salim kalan ve etkilenmeyen, kullarını her türlü tehlikelerden selamete çıkaran, bahtiyar kullarına lütuf ve kereminde bulunan güven ve huzur içinde yaşatan. Zor durumlardan selamete çıkaran.

Esenlik veren Kullarına rahmet ve bereket ihsan eden, onları emin kılan
Kullarını tehlikelerden koruyan ve onlara selamet veren, kıyamet günü mü’min kullarını azaptan koruyan ve cennette kullarına selam veren

Tüm sıkıntı ve dertlerden uzak, huzur halini Yaratan. Tüm sıkıntılardan kurtaran
Es-Selâm isminin ebcedi değeri 131’dir
Zikir saati Güneş’tir. Günü pazardır.
.

“O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Melik’tir; Kuddûs’tur; Selam‘dır; Mü’min’dir; Müheymin’dir; Aziz’dir; Cebbar’dır; Mütekebbir’dir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir.”(Haşr Suresi,23)

“Ve bir selamla selamlandığınız zaman, o taktirde siz, ondan daha güzeli ile selam verin veya onu (aynen) iade edin. Muhakkak ki Allah, her şeyi en iyi hesap edendir.” Nisa suresi 86. ayet

ES-SELAM ismi şerifini devamlı okuyan kimse, her türlü felaketten, her türlü afet ve beladan güvende olur.
ES-SELAM ismi şerifini devamlı okuyan kimse, Allah’ın himayesine girer ve Onun yardımı ve himayesi ile zalimin zulmünden kurtulur, koruma altına alınmış olur.

Her namazın arkasından “Ya Selam” isminin zikrine devam eden kimseyi Yüce Allah, adalet ve selamete ulaştırır, emniyet ve güven verir, her türlü zulümden, kötülüklerden korur.
Bir hastaya her gün(131) kere “Ya Selam” okunsa Allah’ın izni ile şifa bulur. Yer ve gök afet ve belalardan korunur. Bu miktara devam eden kimse Kalb-i selime kavuşur.

Her gün 131 kere “Ya Selâm Celle Celâlühû” zikrine devam eden kimse görünür, görünmez her türlü kazalardan korunur.
Cuma ezanı okunurken “Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Selâmün kavlen min Rabbi’n-Rahîm ” okuyup ardından 17161 kere “Ya Selâm” ism-i şerifini zikredenin dileği en kısa zamanda gerçekleşir.

Ruh ve sinir hastalarına, her gün 131 kere “Ya Kuddûs, Ya Selâm Celle Celâlühû” okunursa en kısa zamanda sıhhat bulur, iyileşir.
“Ya Selâm Celle Celâlühû” 131 kere zikrine devam eden kimse bekâr ise en kısa zamanda evlenir, evli ise ömür boyu mutlu olur.