HER GÜN FATİHA OKUDU MAL MÜLK SAHİBİ OLDU
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Video title

Cancel

HER GÜN FATİHA OKUDU MAL MÜLK SAHİBİ OLDU

HER GÜN FATİHA OKUDU MAL MÜLK SAHİBİ OLDU
1.Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir’Rahıym 2.El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn. 3.Er’Rahmânir-Rahiym. 4.Mâliki Yevmiddiyn 5.Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn 6.İhdinassırâtal-müstekıym 7.Sıraatalleziyne-en’amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve leddâlliyn. Amin.”

1.Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. 2.Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. 3.O, rahmândır ve rahîmdir. 4.Ceza gününün mâlikidir. 5.Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. 6.Bize doğru yolu göster. 7.Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Fatiha suresi her derde devadır.Tüm istekleriniz için bu sureyi okuyabilirsiniz.
Hasta olan bir bardak suya 40 Fatiha okuyup da içerse şifa bulur.
2 rekat namaz kılınır;her rekatında 7 Fatiha ve 3 ihlas okunur.Sonra gönlünce dua edip ne hacetiniz var ise Allah’tan istersiniz. Her gün 100 tane Fatiha okumaya devam eden,bütün kötü huylardan kurtulur,duaları kabul olur.

Bir tehlike anında 19 defa Fatiha okuyan korunmuş olur.
Her gün sabah namazından sonara (101) defa Fatiha okuyup ardından da 101 defa “Ya Kâfi,Ya Gani,Ya Muğni,Ya Fettah,Ya Rezzak” okuyup ardında da;
“Ya kafi,Ya Muğni ağnina ,ya fettah iftah lena bâbe rahmetike,ya Rezzak urzukna bi lutfike ve keremike ve bicahi sahibi’l-vesileti seyyidina Muhammedin aleyhi’s-salatü ve’s-selam.” diye 3 defa okuyup dua ederse ummadığı derecede mal mülk sahibi olur.

Evine girmeden Fatiha ve İhlas suresini okuyan evinde bereket ve hayır hasıl olur.
Yatmadan önce Fatiha,İhlas,Felak ve Nas surelerini okuyup avucuna üfledikten sonra vücuduna sıvazlayan sabaha kadar ölümden başka her şeyden korunur.