İKİ REKAT NAMAZ KILDIKTAN SONRA BU DUA OKUNURSA BÜTÜN ARZULAR YERİNE GELİR
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Video title

Cancel

İKİ REKAT NAMAZ KILDIKTAN SONRA BU DUA OKUNURSA BÜTÜN ARZULAR YERİNE GELİR

İKİ REKAT NAMAZ KILDIKTAN SONRA BU DUA OKUNURSA BÜTÜN ARZULAR YERİNE GELİR
Bu arzuların kabulü için yapılacak olan duâ, iki rek’at hâcet namazını kıldıktan sonra okunacak ve Allah’ın izniyle arzulanan murada kavuşulacaktır. Bu duâ en az üç defa okunmalıdır. Sağlam bir niyetle ve kuvvetli bir inançla okunursa Allah’ın izniyle inşaallah muradlar husule gelecektir. Bu duâda bir çok hususiyetler vardır. Bunlardan bir tanesi, bir kimse yüce Allah’a bir sığınma yapınca, tamamen Hakkın korunmasına girmiş oluyor ve niyet ettiği arzularına

kavuşmuş oluyor. Hele seher vakitlerinden okunan duâlar, yapılan yalvarmalar ve istiğfarlar, asla reddedilmeyecektir. Cenab-ı Hak gece yarısında sorar: “Yok mu kullarımdan duâ eden? Etsin, kabul edeceğim. Yok mu yalvaran; yalvarsın, dediğini yapacağım. Dertli yok mu derdini söylesin, arzusunu yerine getireceğim.” diye ferman buyurur.

Lâ ilâhe illallahu Halîmül Kerîm. Sübhânallâhi Rabbil arşil azîm. Elhamdülillahi Rabbil âlemin. Es’elüke mûcibâti rahmetike ve azâimi mağfîretike, vel ismete min külli zenbin, vel ganimete min külli berrin, vesselâmete min külli ismin, lâ teda zenben illâ gafertehu, velâ hemmen illâ ferrectehu, velâ hâceten hine leke ridan illâ kadaytehâ. Yâ Erhamerrâhimîne.

Allah’tan başka ilâh yoktur, ancak Halîm ve Kerîm olan O’dur. Arşın Rabbi olan Allah ’ı noksan sıfatlardan tenzih ve kemal sıfatlarla mevsuf kılarım. Hamd, âlemlerin Rabbine mahsustur. Senden rahmetinin icabını ve mağfiretinin şümulünü isterim Allah’ım. Her günahtan korunmamı ve her ganimete ulaşmamı dilerim. Her günahtan sâlim kalmamı isterim. Bana hiç bir günah bırakma, bağışla; hiç bir sıkıntı bırakma, hepsini al. Senin yanında bulunan hâcetimi kazâ eyle, ey merhamet edenlerin en merhametlisi.