İşlere Kolaylık, Kalplere Ferahlık, Ömre Bereket ve Günahlara Mağfiret Kazandıran Salevât
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Video title

Cancel

İşlere Kolaylık, Kalplere Ferahlık, Ömre Bereket ve Günahlara Mağfiret Kazandıran Salevât

OKUNUŞU :

Essalâtü vesselâmu aleyke yâ rasûlallâh. Essalâtü vesselâmu aleyke yâ efdale halqillâh. Essalâtü vesselâmu aleyke yâ kâmilennûr. Essalâtü vesselâmu aleyke yâ nûram-min nûrih. Essalâtü vesselâmu aleyke yâ men mevlâhullâhu ve cibrîlu ve sâlihul mü’minîn. Vel melâiketü ba’de zâlike zahîr. Essalâtü vesselâmu aleyke ve alâ âlike ve sahbike salâten tüncîna minessübûr. Ve tağmurunâ bil mebâhici vel hubûr. Dâimeten devâme vucûdillâh. Siate fadlillâhi ve hılmillâh. Ve ilmillâhi ve afvillâh. Ve izzillâhi ve vucûdillâh. Ve zinete lâ ilâhe illallâh, muhammedur-rasûlullâh, ve bismillâh ve mâşâallâh ve subhânallâh velhamdülillâh vallâhu ekber, ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâh.

KAYNAK : LALEGÜL DERGİSİ – NİSAN 2016
ALINDIĞI KAYNAK : https://cubbeliden.blogspot.com/