RECEP AYININ İLK GECESİNDE REDDEDİLMEYEN DUA
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Video title

Cancel

RECEP AYININ İLK GECESİNDE REDDEDİLMEYEN DUA

recep,ayında,reddedilmeyen,reddolunmayan,ilk,gecesinde,recep ayı duası,recep ayı dua ve zikirleri,recep ayı duaları,reddedilmeyen dua,reddedilmeyen dilek duası,reddedilmeyen dua cübbeli,reddedilmeyen ismi azam duası,reddedilmeyen sırlı dua,reddedilmeyen dua ismi azam,reddedilmeyen dualar hangileridir,reddedilmeyen dualar nelerdir
RECEP AYININ İLK GECESİNDE REDDEDİLMEYEN DUA
Recep ayının ilk gecesinden yapılan dua muhakkak kabul olunur. Recep ayının ilk gecesinde yatsı namazından sonra iki rekat Allah rızası için namaz kılar, selam verdikten sonra “Allahümme barik lena fi Recebe ve Şa’bane ve belliğna Ramazane” (Allah’ım Recep ve Şaban aylarını benim için mübarek eyle.Ve Ramazan ayına kavuştur.) diyerek dua ederse, her ne dilerse kabul olunur.
Bir kimse Receb ayının başından onuncu güne kadar her gün 100 defa “Sübhanel hayyil Kayyum.” onbirinci

günden sonra “Sübhanellahi’l Ehadi’s Samed”, Yİrmi birinci günden otuzuncu gününe kadar da “Sübhanerrauf” derse yüce Allah(c.c)’ın o kimseye takdir buyuracağı mükafat sınırsızdır.
Herhangi bir kimse, çoluk çocuk muhtaç bir kimseye sadaka verse, yahut önemli bir işini görüp ihtiyacını giderse veya gözleri görmeyen birini eliden tutup gideceği yere götürse, yüce Allah(c.c) o kmsyeye saçının sayısınca sevap verir. O kadar günahları bağışlanır, cehennem azabından kurtulur.