TÜM HACETLERİN KABULU İÇİN 100 DEFA OKUYUN
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Video title

Cancel

TÜM HACETLERİN KABULU İÇİN 100 DEFA OKUYUN

TÜM HACETLERİN KABULU İÇİN 100 DEFA OKUYUN
Tüm Hacetlerin İçin 100 Defa Okuyun “Lâ Havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym”
İmam-ı Mukatil’den rivayet edilmiştir:” Kimin Allah
(C.C)’dan dünyevi ve uhrevi bir dileği ve ihtiyacı olursa
bu duayı (100) defa okusun.

Okunacak Dua:”Lâ Havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil
azıym.Yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ dâimü yâ ferdü yâ vitrü
yâ ehadü Yâ malikel mülki yâ zül celali vel ikrâmi bi
rahmetike esteğiysü ve sallellâhü alâ hayri halkıhi muhammedin
ve âlihi ve sahbihi ecmeıyn.”

Manası: “Yüceler yücesi Allah’ın yardımı olmadan ne
bir güç ne de bir değişiklik olur.Yâ Hayy! yâ Kayyûm!
Yâ Daim! Yâ Ferd! Yâ Vitr! Yâ Ehadü! Yâ Malikel mülki zül
celali ve ikram! Senin rahmetinle imdat diliyorum.Rahmetini
yaratılanların en hayırlısı olan Muhammed(S.A.V) ve ehli
beytinin ve bütün ashabının üzerine sağnak gibi daimi
yağdır.”